Нашите учители са нашата сила – Нели Карабахчиева

Други

Нашите учители са нашата сила – Нели Карабахчиева

Днес представяме Нели Карабахчиева, един от преподавателите по специални предмети в професия „Танцьор“ към СУ “Св. св. Кирил и Методий” – Пловдив.

Завършила е специалност “Режисьор, хореограф и педагог на българския танцов фолклор” в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“, гр. Пловдив, и вече 25 години преподава тайните на хореографското изкуство в нашето училище.

Участвала е с изявени групи в много международни и национални изяви и  конкурси.

Да бъде учител е неин осъзнат избор, а да преподава част от българските традиции и фолклор на ученици е нейна сбъдната мечта.

Свободното си време обича да прекарва отново в залата –  танцувайки.

Меню