Обучение от разстояние в електронна среда от 01.04. до 02.04.

Обучение от разстояние в електронна среда от 01.04. до…

Уважаеми родители, скъпи ученици,

Съгласно заповед №РД-01-194 от 30.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването и заповед № РД09-798 от 31.03.2021 г. на Министъра на образованието и науката се преустановяват присъствените учебни занятия за всички ученици до 11.04.2021 г. включително.

01.04.2021 г. и 02.04.2021 г. са учебни дни за всички ученици в електронна среда.

Учениците от I до XI клас излизат в пролетна ваканция от 03.04.2021 г. до 11.04.2021 г.

Учениците от XII клас са в пролетна ваканция от 08.04.2021 г. до 11.04.2021 г., а в периода 01.04.2021 г. – 07.04.2021 г. ще се обучават от разстояние в електронна среда.

Присъствените занятия ще бъдат възстановени според заповедта на министъра на здравеопазването от 12.04.2021 г., като своевременно ще бъдете осведомени за графика, по който учениците ще се завръщат в училищната сграда. 

Бъдете здрави!

Таня Николова

Директор

Меню