Обучение от разстояние за учениците V-XII клас за периода 15.03.-26.03.2020 г.

Обучение от разстояние за учениците V-XII клас за периода…

Уважаеми родители и ученици,

Считано от 15.03.2021 г. до 26.03.2021 г., съгласно решение на областния управител на област Пловдив, учениците от V до XII клас преминават на обучение от разстояние в електронна среда. Учениците от начален етап (I- IV клас) продължават да се обучават присъствено – в сградата на училището.

Благодарим за помощта – на Вас и на всички ученици, които спазват правилника за дейността на СУ “Св. св. Кирил и Методий” и изпълняват стриктно задълженията си като ученици, дори и в електронна среда.

Искаме да Ви напомним, че обучението от разстояние в електронна среда се осъществява синхронно чрез взаимодействие в реално време между учениците и учителите през приложенията Google Classroom и Google Meet с включени камери и микрофони.

С пожелания за всички да сме здрави и през следващите учебни седмици,

Таня Николова

Директор

Меню