СУ “Свети свети Кирил и Методий” – Пловдив гони зли сили и COVID-19 с кукери 12.03.2021 г.

Други

СУ “Свети свети Кирил и Методий” – Пловдив гони…

След като казахме “НЕ” на агресията с най-дългата мартеница, в СУ “Свети свети Кирил и Методий” – Пловдив продължаваме дейностите с новата седмична акция, посветена на добротата: 

 “Аз съм добър, Ти си добър, Ние сме добри”

Опитът ни като учители показва, че агресивните прояви в училище най-вече са предизвикани от стари травми, нанесени в или извън училище, и от неспособността на младите хора да обработват негативните си емоции и да прощават. Затова за нас е важно да научим учениците си да разчитат правилно емоциите си и да се справят с тях. 

В навечерието на православния празник Сирни Заговезни – Прошка обявяваме седмица “Аз съм добър, Ти си добър, Ние сме добри”.

Посланието, което искаме да предадем на нашите ученици, е, че едно от най-красивите чувства, които изпитваме, е любовта, а едно от най-важните качества е добротата. За да обичаш някого и да бъдеш добър, трябва да си се освободил от гнева, обидата, негодуванието, а това именно е прошката. 

Прощаването има значение най-вече за прощаващия, тъй като той се освобождава от негативните си емоции и добива отново възможност за обективна преценка на фактите, свързани с другия човек, въпросната нанесена обида или нежелано поведение. Във всички религии прошката заема специално място, защото чрез нея човек се пречиства и може да дарява любов. 

Инициираните събития през седмицата провокират ученици и учители да се  замислят за любовта към другия и да се стремят да станат по-добри.

Програма за седмицата:

Понеделник – четвъртък:

1. Изработване на кукерски маски в часовете по занимания по интереси от учениците от начален етап.

2. Изследване и описание на игри с предрешване (кукерски игри) и традиции от ученици, изучаващи учебните предмети Етнография на България и Теория и методика на танца от професия “Танцьор”.

3. Запознаване със смисъла на обичая по искане и даване на прошка, характерен за всички вероизповедания – в Час на класа учениците от всички класове се запознават със специално изготвена презентация, посветена на традициите, свързани със Сирни заговезни и ритуала по искане и даване на прошка.

4. Учениците от иновативните паралелки Монтесори класна стая “Помогни ми да се справя сам” ще подготвят практически празника, като проучат и съберат информация за огъня – основния символен елемент на празника Сирни заговезни. Те ще подготвят огнището за пресъздаване на традиционния обичай Поклади/Оратник в училищния двор.

Огънят символизира кладата, на която чрез силата на огъня се изгаря злото. 

Петък:

1. “Кукери гонят COVID-19”

Учениците от XI б клас, изучаващи учебен предмет Актьорско майсторство, ще пресъздадат кукерски игри. 

2. Прескачане на огън (поклади)

3. “Хамкане” – пресъздаване на традиционния обичай от учениците от начален етап, изучаващи ФУЧ Религия.

4. Традиционно право хоро. Музикалният съпровод е в ръцете на младия ни учител Александър Маринов и зрелостникът от XII а клас – Венци Кюлхански.

5. Специален поздрав изненада към всички ученици от ръководството и учителите. 

6. Заснемане и изработване на клипове за празника от учениците от професия “Дизайнер”, специалност “Рекламна графика”, както и от учениците, включени в групи за занимания по интереси по проект BG05М20Р001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2014-2020 г.) “Дигитална фотография и дизайн” и “Дигитално творчество и дизайн”.

Меню