Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19 в СУ “Св. св. Кирил и Методий“, гр. Пловдив

Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19 в СУ…

Към дата 13.04.2021 г. са налице данни за един ученик с положителна проба за Covid-19. Ученикът е от IX б клас и се обучава от разстояние в електронна среда, така че няма нужда от извеждане на паралелки или клас в карантина.

Предприети мерки към дата 13.04.2021 г.: 

  • Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условия на Covid-19 според Политика на училището, публикувана на сайта на училището.
  • Лично информирани са учениците и родителите от IX б клас.
  • Поддържане на постоянна връзка с РЗИ.

Таня Николова

Директор

Меню