Седмичен бюлетин за COVID-19

Седмичен бюлетин за COVID-19

Уважаеми родители,

измина още една седмица от съвместното ни предизвикателство да направим училището максимално безопасна среда.  

Към днешна дата в СУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Пловдив, има един ученик с положителна проба за COVID-19. Ученикът е от IXа клас и се е обучавал от разстояние в електронна среда и не е присъствал на учебни занятия в училище.

Има един карантиниран ученик, контактен на свой близък с положителна проба за COVID-19. Ученикът е от V б клас. 

Един служител от педагогическия персонал е с положителна проба за COVID-19. Колегата не е имал незащитен контакт с ученици и служители от училището. Не се налага карантиниране на паралелки или цялото училище.

Следвани са всички стъпки, разписани в Политиката на училището за работа. Спазени са всички правила според Инструктажите в случай на COVID-19. 

Ангажираме се ежеседмично да Ви информираме за текущата обстановка, а ако настъпи промяна, ще бъдете осведомени своевременно.

 Напомняме ви, че сряда (05.052021 г.) и петък (07.05.2021 г.) са учебни дни и са присъствени за учениците от начален етап (I-IV клас), както и за учениците от V, IX и XII клас. За останалите учениците обучението ще се провежда от разстояние в електронна среда.

С пожелания за светли празници и ползотворна почивка,

Таня Николова

Директор

Меню