Състезание по БДП

Други

Състезание по БДП

На 14.04. и 15.04.2021 г. в СУ “Св. в. Кирил и Методий” учениците от четвъртите класове взеха участие в състезателни игри по Безопасност на движението по пътищата на тема „Знам и мога да пресичам безопасно“. Те успешно се справиха с подготвената кръстословица, като показаха знания за основни елементи и части от пътното платно, маркировка и скорост, както и за различните пътни знаци. Показаха умения за преминаване  през кръстовище като пешеходец  и безопасно пресичане на пешеходна пътека с велосипед. 

Всички тези дейности се осъществиха в кабинета за безопасност на движенията по пътищата, специално оборудван в училището.

Меню