Учебен процес от 12.04.2021 г.

Учебен процес от 12.04.2021 г.

Съгласно заповед РД – 01-220/08.04.2021 г. на Министъра на здравеопазването от 12.04.2021 г. (понеделник) частично се възстановява присъственото обучение на учениците.

Учениците от начален етап ще се обучават присъствено, а всички останали ще се редуват по следния график:

  • от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г. вкл. – присъствено се обучават учениците от VII, VIII и X клас;
  • от 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г. вкл. – присъствено се обучават учениците от V, IX и XII клас.

Всички останали ученици продължават обучението си от разстояние в електронна среда.

Бъдете здрави!

Таня Николова

Директор

Меню