Седмичен бюлетин за COVID-19

Седмичен бюлетин за COVID-19

Уважаеми родители,

Към днешна дата в СУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Пловдив, няма констатиран болен от коронавирус ученик. 

Един служител от педагогическия персонал е с положителна проба за COVID-19 от 28.04.2021 г. Колегата не е имал незащитен контакт с ученици и служители от училището. Не се налага карантиниране на паралелки или цялото училище.

Към момента служителят се лекува у дома и е под карантина, цялото му семейство също е под карантина. 

Следвани са всички стъпки, разписани в Политиката на училището за работа. Спазени са всички правила според Инструктажите в случай на COVID-19. 

Ангажираме се ежеседмично да Ви информираме за текущата обстановка, а ако настъпи промяна, ще бъдете осведомени своевременно.

Напомняме Ви, че за периода 10-14.05.2021 г. в присъствена форма ще се обучават всички ученици от начален етап, както и учениците от V, VI, IX, XI и XII клас. 

С пожелания за приятен уикенд и всички да сме здрави и през следващата учебна седмица, 

Таня Николова

Директор

Меню