Информация за прием в I клас

Информация за прием в I клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Кампанията за записване на първокласници в СУ “Свети свети Кирил и Методий“ – Пловдив на първо класиране за учебната 2021/2022 година започва на 15 юни 2021 г. и продължава до 20 юни 2021 г. включително.

Работното време на комисията по прием е от 8,30 ч. до 18,00 часа във фоайето на училището. 

На 16.06.2020 г. и 18.06.2021 г. информация и записване ще има от 15:00 до 18:00 часа поради провеждане на изпити от Национално външно оценяване в VII и Х клас. 

При спазване на противоепидемичните мерки, свързани с разпространението на COVID-19, записванията ще стават във фоайето на училището, според разпоредбите на министерството на здравеопазването. Носенето на лични предпазни средства е задължително, като се избягва струпване на хора, а повърхностите ще се дезинфекцират след всеки родител. 

Нужните документи за записване са:

  • попълнено заявление за записване по образец, което се генерира от системата за прием на място в училище;
  • копие от удостоверението за раждане на детето – за сверяване;
  • личната карта на подаващия заявлението за записване родител (настойник) за удостоверяване при поискване;
  • удостоверение за завършена подготвителна група или декларация, че детето не е посещавало подготвителна група (за върналите се от чужбина деца).

Актуална информация с графика и датите за записване в Средно училище “Свети свети Кирил и Методий” – Пловдив може да намерите на сайта на училището www.ecoschoolplovdiv.bg

Очакваме Ви!

Меню