Информация за учебния процес в периода 14-18.06.2021 г.

Информация за учебния процес в периода 14-18.06.2021 г.

Уважаеми родители,

Напомняме Ви, че според заповед на министъра на образованието и науката на 16.06.2021 г. ще се проведе изпит от Национално външно оценяване по български език и литература, а на 18.06.2021 г. – по математика за учениците от VII и Х клас.

Тези дни са неучебни и неприсъствени за всички останали ученици.

По решение на Педагогическия съвет на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Пловдив 17.06.2021 г. е неучебен, но присъствен „Ден на таланта и спортен празник“. Класните ръководители ще Ви запознаят с програмата, предвидена за деня.

С пожелание нашите седмокласници да са спокойни, уверени в себе си и своите знания и да се представят достойно на изпитите,

Таня Николова

Директор

Меню