Важно за родителите на новоприети ученици в I и в VIII клас

Важно за родителите на новоприети ученици в I и…

Уважаеми родители,

Във връзка със записването на Вашите деца в първи и в осми клас в държавно или общинско училище имате право да получите еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година.

По-подробна информация вижте тук.

Меню