Срещи с родители на ученици от I, V и VIII клас

Срещи с родители на ученици от I, V и…

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, СКЪПИ УЧЕНИЦИ!

На прага сме на една нова учебна година, изпълнена с  вяра, надежда и много очаквания за всички нас! Въпреки че сме поставени при необичайни условия за учебен процес, ще се постараем максимално Вашите деца, които от тази учебна година ще са и наши, да усетят духа на училищния живот.  

За да Ви запознаем с организация на дейностите за предстоящата учебна 2021/2022 г.,  организираме среща за родителите на новоприетите ученици.

Срещите ще се проведат на открито в училищния двор и при спазване на всички противоепидемични мерки.

Уважаеми родители,  ако вече имате въпроси и желаете да ги зададете предварително, можете да се обърнете към нас на sukirilimetodii@ecoschoolplovdiv.bg

Меню