Срещи с родители преди началото на учебната година

Срещи с родители преди началото на учебната година

Уважаеми родители, скъпи ученици,

За началото на учебната година ще се организират срещи с родители, в които ще Ви запознаем с организацията на дейностите за предстоящата 2021/2022 година.

При спазване на всички противоепидемични мерки и само с по един представител на ученик ще се проведат присъствени срещи с родители на ученици от начален и от прогимназиален етап, за да се раздадат безплатните учебници за съответния клас. 

Срещите с родители на учениците от IX до XII клас ще бъдат онлайн чрез приложението Google Meet и служебните профили на учениците – класните ръководители чрез съобщение в електронния дневник “Школо” ще Ви предоставят линк за достъп.

КласДатаЧасМясто
II а клас10.09.2021 г. (петък)17:30 ч.каб. 2
II б клас10.09.2021 г. (петък)17:45 ч.каб. 110
III а клас10.09.2021 г. (петък)18:00 ч.каб. 111
VI а клас10.09.2021 г. (петък)17:30 ч.каб. 210
VI б клас10.09.2021 г. (петък)17:30 ч.каб. 209
VI в клас10.09.2021 г. (петък)17:30 ч.каб. 216
VII а клас10.09.2021 г. (петък)17:30 ч.каб. 201
VII б клас10.09.2021 г. (петък)17:30 ч.каб. 205
III б клас13.09.2021 г. (понеделник)17:30 ч.каб. 108
IV a клас13.09.2021 г. (понеделник)17:45 ч.каб. 1
IV б клас13.09.2021 г. (понеделник)18:00 ч.каб. 109
I a клас – само за раздаване на учебници13.09.2021 г. (понеделник)17:30 ч.каб. 3
I б клас – само за раздаване на учебници13.09.2021 г. (понеделник)17:30 ч.каб. 112
IX a клас
IX б клас
X а клас
X б клас
XI а клас 
XI б клас 
XII а клас
XII б клас

13.09.2021 г. (понеделник)

18:00 ч.

Google Meet

Уважаеми родители, 

ако вече имате въпроси и желаете да ги зададете предварително, можете да се обърнете към нас на sukirilimetodii@ecoschoolplovdiv.bg

Меню