Европейска седмица на програмирането 2021

Други

Европейска седмица на програмирането 2021

На 14.10.2021 г. (четвъртък) от 14:30 часа отбелязахме инициативата „Европейска седмица на програмирането 2021“. Това е инициатива на Европейския съюз за повишаване на мотивацията на учениците да изучават компютърни науки. Направихме забавни игри в направленията:

💾 Визуално/блоково програмиране;

🤖 Роботика.

Събитието предостави възможност на учениците да демонстрират своите знания и умения в областта на роботиката и блоковото програмиране чрез решаването на два проблема със средствата на дигиталните технологии. Учениците трябваше да създадат симетрично изображение чрез предварително определени команди и с помощта на предварително създаден динамичен аплет в GeoGebra. Също така трябваше да напишат програмен код, с който да се сортират различни геометрични фигури в съответните им папки.

Разбира се, за победителите имаше награди. За повече информация последвайте #codeweek.

Меню