Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19 в СУ “Св. св. Кирил и Методий“, гр. Пловдив

Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19 в СУ…

Към дата 04.10.2021 г. са налице данни за двама ученици с положителна проба за Covid-19. Учениците са от X а клас и са карантинирани от РЗИ, без да има нужда от извеждане на паралелката в карантина.

Предприети мерки към дата 04.10.2021 г.: 

  • Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условия на Covid-19 според Политика на училището, публикувана на сайта на училището.
  • Щателна дезинфекция на училищната сграда.
  • Лично информирани са учениците и родителите от X а клас.
  • Поддържане на постоянна връзка с РЗИ.
Меню