Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19 в СУ “Св. св. Кирил и Методий“, гр. Пловдив

Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19 в СУ…

Към дата 13.10.2021 г. са налице данни за двама ученици, контактни на общ роднина с положителна проба за Covid-19. Учениците са от V а клас и от X а клас и са карантинирани от РЗИ като контактни лица, без да има нужда от извеждане на паралелките в карантина.

Предприети мерки към дата 13.10.2021 г.: 

  • Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условия на Covid-19 според Мерки за максимално безопасни и здравословни условия на труд и обучение в условията на извънредна епидемична обстановка в СУ “Св. св. Кирил и Методий” за учебната 2021-2022 година, публикувани на сайта на училището.
  • Щателна дезинфекция на училищната сграда.
  • Лично информирани са учениците и родителите от V а клас и от X а клас.
  • Поддържане на постоянна връзка с РЗИ.
Меню