Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19 в СУ “Св. св. Кирил и Методий“, гр. Пловдив

Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19 в СУ…

Към дата 20.10.2021 г. са налице данни за трима ученици, контактни на свои близки с положителен тест за Covid-19. Ученикът е от X б клас. Към този момент ученикът не проявява никакви симптоми. Днес не е на училище. 

Трима ученици са с положителна проба за Covid-19. Учениците са от Х а и от ХI а клас. Учениците не са били на училище тази седмица и според РЗИ няма нужда от извеждане на паралелки или клас в карантина.

Предприети мерки към дата 20.10.2021 г.: 

  • Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условия на Covid-19 според Мерки за максимално безопасни и здравословни условия на труд и обучение в условията на извънредна епидемична обстановка в СУ “Св. св. Кирил и Методий” за учебната 2021-2022 година, публикувани на сайта на училището.
  • Щателна дезинфекция на повърхностите в цялата училищна сграда с разтвор с биоцидно действие.
  • Лично информирани са учениците и родителите от Х a, Х б и ХI а клас.
  • Поддържане на постоянна връзка с РЗИ.
  • Задължително носене на лични предпазни средства от учениците, учители и служители в общите помещения, ежедневно дежурство, изпълнявано от учителите за спазване на противоепидемичните мерки от цялата училищна общност.

За спазването на противоепидемичните мерки, свързани със задължително носене на лични предпазни средства от учениците, разчитаме на съдействието на всички родители, които трябва да осигуряват ежедневната наличност на маска или шлем на своето дете.

Милена Симеонова

заместник-директор учебна дейност

Меню