Обучение в периода 22.10.2021 – 04.11.2021 г.

Обучение в периода 22.10.2021 – 04.11.2021 г.

Уважаеми родители,

Съгласно заповед № РД09-3596/20.2021 г. на министъра на образованието и науката 50% от учениците на всяко училище в община Пловдив трябва да се обучават от разстояние в електронна среда за периода 22.10.2021 г. – 04.11.2021 г.

Считано от 22.10.2021 г. (петък) до 28.10.2021 г. (четвъртък) формата на обучение на учениците от Vа; Vб; VIб; VIв; VIIIа; VIIIв; IXа; IXб; Xа; Xб; XIа; XIб клас ще бъде дневна в електронна среда от разстояние, а учениците да присъстват в учебните часове чрез включване във виртуалните класни стаи и уроците в реално време.

За посочения период останалите класове ще се обучават присъствено в училище при спазване на всички противоепидемични мерки.

VI а клас за 22.10.2021 г. се обучава от разстояние в електронна среда по предписание на РЗИ – Пловдив, а от понеделник, 25.10.2021 г. е в присъствена форма на обучение.

Считано от 29.10.2021 г. (петък) до 04.11.2021 г. (четвъртък) формата на обучение на учениците от Iа; Iб; IIa; IIб; IIIa; IVа; IVб; VIа; VIIa; VIIб; VIIIб; XIIа; XIIб клас ще бъде дневна в електронна среда от разстояние, а учениците да присъстват в учебните часове чрез включване във виртуалните класни стаи и уроците в реално време.

За посочения период останалите класове ще се обучават присъствено в училище при спазване на всички противоепидемични мерки.

Учениците в ОРЕС ще се обучават при следния дневен режим:

В графика за начален и прогимназиален етап са предвидени по-големи почивки между учебните часове, съобразявайки се с възрастовите особености на учениците, за да се предотврати претоварване на зрението на учениците от продължителния престой пред електронно устройство и да се даде възможност при необходимост за индивидуални разговори между преподавателя и ученика след учебния час.

При синхронно обучение от разстояние в електронна среда учебните часове включват:

  • Самоподготовка в синхронни учебни часове;
  • Занимания по интереси чрез проектно базирано обучение
  • Организиран отдих и спорт чрез леки изпълними в домашна среда упражнения, които учителят ще изпраща.

Искаме да Ви напомним, че обучението от разстояние в електронна среда се осъществява синхронно чрез взаимодействие в реално време между учениците и учителите през приложенията Google Classroom и Google Meet с включени камери и микрофони.

Насреща сме при възникнали въпроси.

Меню