Възстановяване на присъствен учебен процес от 16.11.2021 г.

Други

Възстановяване на присъствен учебен процес от 16.11.2021 г.

Уважаеми родители, 

Присъственият учебен процес за всички ученици от начален етап, чиито родители са подали декларации за съгласие за тестване, ще се възстанови от вторник, 16.11.2021 г. 

С нетърпение очакваме децата в училище. Сигурна съм, че заедно с Вас ще се справим успешно в дух на търпение и толерантност – молим Ви да водите децата не по-рано от 08:00 ч. и не по-късно от 08:30 ч., поради това, че преди тестването на учениците трябва да има тестване на педагогическия и непедагогическия персонал.

Смятаме, че сме създали добра организация, така че децата да се чувстват спокойни и след тестването да протича нормален образователен процес. Разчитаме и на Вас, че също ще обясните за процеса на тестването на децата. Препоръчваме Ви заедно с детето да изгледате приложеното клипче, изпратено от Министерство на образованието и науката. 

Повече информация ще получите от класните ръководители на организираните от тях срещи с родители в понеделник, 15.11.2021 г.

Демонстрационен клип за използване на тестовете в Пловдив – https://www.youtube.com/watch?v=xev2c_oNzEc 

С пожелание за здраве и спокойни почивни дни,

Таня Николова

Директор

Меню