Европейската седмица за намаляване на отпадъците

Други

Европейската седмица за намаляване на отпадъците

В духа на своето мото – “Екоучилище на щастието” СУ “Св. св. Кирил и Методий” отбеляза европейската седмица за намаляване на отпадъците – 20-28 ноември 2021 г.

Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО) е най-голямата кампания за повишаване на осведомеността относно предотвратяването на отпадъците в Европа. 

Учениците от прогимназиален етап обединиха усилия, за да припомнят на всички ни основни правила за грижа към природата. Използвайки и дигиталните си умения, те създадоха електронна книжка, която да представи значимостта на намаляването на отпадъците, повторната употреба и рециклирането на продукти.

Само съвместните усилия на обществото ще предпазят околната среда от различен тип замърсявания. 

Съветите на учениците може да разгледате в книжката: https://read.bookcreator.com/DVGYAdLGJAXgZ3LqVMMCMdmBUco2/ugTNzwz4SXOSBqC_-YCUZg

Меню