Присъствен учебен процес за II а клас

Присъствен учебен процес за II а клас

Уважаеми родители, 

Присъственият учебен процес за всички ученици от II а клас, чиито родители са подали декларации за съгласие, ще се възстанови от вторник, 23.11.2021 г. 

С нетърпение очакваме децата в училище. Сигурна съм, че заедно с Вас ще се справим успешно в дух на търпение и толерантност – молим Ви да водите децата не по-рано от 08:00 ч. и не по-късно от 08:30 ч., поради това, че преди тестването на учениците трябва да има тестване на педагогическия и непедагогическия персонал.

Смятаме, че сме създали добра организация, така че децата да се чувстват спокойни и след тестването да протича нормален образователен процес. Разчитаме и на Вас, че също ще обясните за процеса на тестването на децата. Препоръчваме Ви заедно с детето да изгледате приложеното клипче, изпратено от Министерство на образованието и науката. 

Демонстрационен клип за използване на тестовете в Пловдив – https://www.youtube.com/watch?v=xev2c_oNzEc 

Всеки родител, който притежава валиден документ за ваксиниране или преболедуване в съответствие със заповед № РД-01-890/03.11.2021 г. на министъра на здравеопазването и е съгласен да го предостави на училищния екип за проверка преди процеса на тестване, може да се включи като доброволец към екипите за тестване, след като подаде заявление по образец. 

Всички останали ученици, чиито родители не са подали декларации за съгласие, ще се обучават от разстояние в електронна среда в асинхронна форма, включваща поставяне на задачи във виртуалните класни стаи и срок за изпълнението им, както и текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване.

Напомням Ви, че за да се обучава в присъствена форма ученик, трябва да бъде подадена декларация за съгласие за тестване или за преболедуване два дни предварително. 

С пожелание за здраве и спокойни дни,

Таня Николова

Директор

Меню