Тестване ученици V-XII клас

Тестване ученици V-XII клас

Уважаеми родители, 

Присъственият учебен процес за всички ученици от V до XII клас, чиито родители са подали декларации за съгласие за тестване или са декларирали наличие на валиден сертификат, ще се възстанови от вторник, 07.12.2021 г. при процедура за еднократно тестване в седмицата.

Денят ще започне с провеждане на Час на класа, в рамките на който всички ученици, за които е подадено съгласие, ще се тестват в класната стая и при спазване на всички мерки за безопасност. 

Смятаме, че сме създали добра организация, така че децата да се чувстват спокойни и след тестването да протича нормален образователен процес.

Разчитаме и на Вас, че също ще обясните за процеса на тестването на децата. Препоръчваме Ви заедно с детето да изгледате приложеното клипче, изпратено от Министерство на образованието и науката. 

Повече информация може да получите от класните ръководители. 

Демонстрационен клип за използване на тестовете може да видите на линка:  https://drive.google.com/file/d/1SSLoHk9Ake3cKRqoIMMcWggx4tLMjkg1/view?usp=sharing

С пожелание за здраве,

Таня Николова

Директор

Меню