Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19 в СУ “Св. св. Кирил и Методий“, гр. Пловдив

Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19 в СУ…

Към дата 07.01.2022 г. са налице данни за един педагогически специалист с положителна проба за Covid-19. Педагогически специалист се тества в училище във вторник и резултатът му е отрицателен. След консултация с РЗИ НЯМА нужда от извеждане на паралелката, която е имала досег с педагогическия специалист, в карантина. Последният присъствен работен ден е бил 05.01.2022 г.

Предприети мерки към дата 07.01.2022 г.: 

  • Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условия на Covid-19 според Мерките за максимално безопасни и здравословни условия на труд и обучение в условията на извънредна епидемична обстановка, публикувана на сайта на училището.
  • Щателна дезинфекция на училищната сграда.
  • Лично информирани са учениците и родителите от IV а клас.
  • Поддържане на постоянна връзка с РЗИ.
Меню