Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19 в СУ “Св. св. Кирил и Методий“, гр. Пловдив

Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid-19 в СУ…

Към дата 24.01.2022 г. са налице данни за двама ученици, контактни на свои близки с положителен тест за Covid-19. Учениците са от II б и от IV б клас. Към този момент учениците не проявяват никакви симптоми. Днес не са на училище. 

Четирима ученици са с положителна проба за Covid-19.

Учениците са от I б, II б и VI в клас – не са били присъствено на училище тази седмица и според РЗИ няма нужда от извеждане на паралелки или клас в карантина.

Предприети мерки към дата 24.01.2022 г.: 

  • Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условия на Covid-19 според Мерки за максимално безопасни и здравословни условия на труд и обучение в условията на извънредна епидемична обстановка в СУ “Св. св. Кирил и Методий” за учебната 2021-2022 година, публикувани на сайта на училището.
  • Щателна дезинфекция на повърхностите в цялата училищна сграда с разтвор с биоцидно действие.
  • Лично информирани са учениците и родителите от I б, II б, IV б и VI в клас.
  • Поддържане на постоянна връзка с РЗИ.
  • Задължително носене на лични предпазни средства от учениците, учители и служители в общите помещения, ежедневно дежурство, изпълнявано от учителите за спазване на противоепидемичните мерки от цялата училищна общност.

За спазването на противоепидемичните мерки, свързани със задължително носене на лични предпазни средства от учениците, разчитаме на съдействието на всички родители, които трябва да осигуряват ежедневната наличност на маска на своето дете.

Таня Николова

Директор

Меню