Карантиниране на IX a клас

Карантиниране на IX a клас

Уважаеми родители, 

Днес, 17.01.2022 г. в IX а клас има случай на ученик с положителен PSR-тест за COVID-19.  Спазвайки Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемиологична обстановка незабавно, уведомихме РЗИ-Пловдив. От 17.01.2022 г. всички ученици, които са се обучавали присъствено в училище, са под карантина до 23.01.2022 г. включително.

Действията за карантинирането са съгласувани изцяло с РЗИ – Пловдив. Съгласно техните предписания родителите трябва да наблюдават своите деца за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно да уведомят личния лекар на ученика, ако забележат симптоматика.

При неспазване на карантината от страна на ученика  се налагат сериозни санкции и глоби на родителите. 

Към РЗИ – Пловдив е подаден списъкът на  учениците от IXa клас, които са под карантина с актуален адрес и телефон на родител.

Часовете продължават по утвърденото седмично разписание в електронна среда.

При необходимост не се колебайте да се свържете с нас на тел. 032/644 119.

Меню