Седмичен бюлетин за COVID-19

Седмичен бюлетин за COVID-19

Уважаеми родители,

За тази седмица в СУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Пловдив, има петима ученици с положителни тестове за COVID-19, както и единадесет ученици, карантинирани като контактни на лица с положителна проба за COVID-19. 

Една паралелка е изведена в карантина след предписания от РЗИ – Пловдив заради положителен тест на ученик и контакт на съучениците му с него. 

Двама педагогически специалисти са карантинирани заради положителни тестове за COVID-19. Единият не е бил на работа през тази учебна седмица, а другият не е имал необезопасен контакт с учениците и според РЗИ няма нужда от извеждане на паралелка или клас в карантина. 

Следвани са всички стъпки, разписани в Мерки за максимално безопасни и здравословни условия на труд и обучение в условията на извънредна епидемична обстановка в СУ “Св. св. Кирил и Методий” за учебната 2021-2022 година. 

Спазени са всички правила според Инструктажите в случай на COVID-19. 

Ангажираме се ежеседмично да Ви информираме за текущата обстановка, а ако настъпи промяна, ще бъдете осведомени своевременно.

С пожелания за приятен уикенд, 

Таня Николова

Директор

Меню