Учебен процес за периода 07-11.02.2022 г.

Учебен процес за периода 07-11.02.2022 г.

Уважаеми родители и ученици,

Във връзка със заповед № РД-01-156/03.02.2022 г. на директора на РЗИ – Пловдив и съобщение на сайта на РУО – Пловдив присъственият учебен процес се възстановява за следните паралелки в училище:

Учениците от I – IV клас, V, VI, VIII, IX, XI клас ще се обучават присъствено в училище за периода 07.02.2022 г. (понеделник) – 11.02.2022 г. (петък) по утвърдения дневен режим и седмично разписание за втори учебен срок, като се тестват или носят валиден елемент на зеления сертификат. 

Ученици от останалите паралелки в VII, X и XII клас ще се обучават от разстояние в електронна среда чрез синхронно включване във виртуалните класни стаи и уроци в реално време по утвърдения дневен режим за ОРЕС и седмично разписание за втори учебен срок. 

Ангажираме се да Ви информираме своевременно при промяна на обстоятелствата. 

Меню