Учебен процес за периода 14-18.02.2022 г.

Учебен процес за периода 14-18.02.2022 г.

Уважаеми родители и ученици,

Във връзка със заповед на министъра на образованието и науката № РД09-2347/10.02.2022 г. присъственият учебен процес се преустановява за учениците от V, VI, VIII, IX и XI клас – те ще се обучават от разстояние в електронната среда  за периода от 14.02.2022 г. (понеделник) до 18.02.2022 г. (петък) чрез синхронно включване във виртуалните класни стаи и уроци в реално време по утвърдения дневен режим за ОРЕС и седмично разписание за втори учебен срок.

Учениците от I – IV клас, VII, X и XII клас ще се обучават присъствено в училище за периода 14.02.2022 г. (понеделник) – 18.02.2022 г. (петък) по утвърдения дневен режим и седмично разписание за втори учебен срок, като се тестват или носят валиден елемент на зеления сертификат. 

Ангажираме се да Ви информираме своевременно при промяна на обстоятелствата. 

Меню