Учебен процес за периода 21-25.02.2022 г.

Учебен процес за периода 21-25.02.2022 г.

Уважаеми родители и ученици,

Във връзка със заповед на министъра на здравеопазването № РД01-211/16.02.2022 г. присъственият учебен процес се възстановява за учениците от I до XII клас, които притежават цифров сертификат за преболедуване, ваксинация или антитела или чиито родители са подали декларация за съгласие за тестване – те ще се обучават присъствено за периода от 21.02.2022 г. (понеделник) до 25.02.2022 г. (петък) по утвърдения дневен режим и утвърденото седмично разписание за втория учебен срок.

Тестването на учениците ще се провежда в първия учебен час в понеделник – Час на класа.

Ангажираме се да Ви информираме своевременно при промяна на обстоятелствата.

Меню