Напълно възстановяване на присъствения учебен процес от 29.03.2022 г.

Напълно възстановяване на присъствения учебен процес от 29.03.2022 г.

Уважаеми родители и ученици,

Съгласно заповед № РД-01-138 от 17.03.2022 г. на министъра на здравеопазването считано от 29.03.2022 година, вторник, отпада изискването за изследване на ученици за COVID-19. Последното тестване на учениците, чиито родители са подали декларация за съгласие, ще се осъществи в понеделник, на 28.03.2022 г.

Очакваме всички ученици, без значение дали за тях са подадени декларации за съгласие, да се обучават присъствено в училищната сграда на 29.03.2022 г., вторник.

Напомням, че тестването отпада, но не и изискването за спазване на всички противоепидемични мерки. Маските остават задължителни за всички ученици от начален етап в коридорите и общите помещения на училищната сграда. За всички останали – по-големи ученици, педагогически и непедагогически специалисти, маските са задължителни  за цялата територия на училището. 

Остава в сила и изискването за спазване на дистанция и редовно проветряване на помещенията. 

Благодаря на всички родители, които се включиха като доброволци при тестването на учениците. 

Вярвам, че с общи усилия ще успеем да осигурим максимално безопасна среда за учене на децата ни, защото най-добрата форма на учене е присъствената. 

С пожелание за здраве и спокойни дни,

Таня Николова

Директор

Меню