Пролетна ваканция

Други

Пролетна ваканция

Уважаеми ученици и родители,

Съгласно заповед № РД09-1804 от 31.08.2021 г. на министъра на образованието и науката дните в периода 01.04. – 10.04.2022 г. вкл. са обявени за пролетна ваканция за учениците от I до XI клас.

Пролетната ваканция за учениците от XII клас е в периода 07.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. 

Учебният процес за всички ученици от I до XII клас на 11.04.2022 г., понеделник, ще бъде в присъствена форма и при спазване на утвърдения дневен режим и седмичното разписание за всяка паралелка. 

С пожелание за спокойни дни,

Таня Николова

Директор

Меню