„Походът на книгите“

Други

„Походът на книгите“

По случай националната кампания на Асоциация ,,Българска книга”, която се провежда под надслов ,, Походът на книгите”, учениците от VI а и XI б клас проведоха инициатива „Децата на Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“ срещат „Децата на града“ от Христо Смирненски“.

В литературната дискусия неслучайно се включиха възпитаниците от посочените класове – те изучават произведения от този автор в часовете по български език и литература. 

В хода на разговора учениците откриха още едно общо нещо помежду си – имат една година до завършване на етап на образование и съответно още малко време да помислят и да се ориентират каква ще бъде тяхната бъдеща реализация.

VI  а клас припомниха на по-големите си съученици какви са основните теми и мотиви в стихотворението „Братчетата на Гаврош“ и ги попитаха дали сега, когато са минали 5 години от изучаването на това произведение, откриват нещо ново в него. След това всички разсъждаваха върху съдбата на човека в произведения като „Цветарка“, „Старият музикант“ и др. 

Мартин Тодоров от XI б клас разказа на по-малките „Приказка за стълбата“, като обърна внимание на това, че всеки човек има избор дали да се поддаде на изкушенията.

Накрая двата класа си размениха своеобразни капсули на времето, съдържащи пожелания. VI клас поискаха от по-големите да обещаят, че след 5 години светът няма да е завладян от роботи и учениците ще имат часове по компютърни игри, а бъдещите зрелостници посъветваха малките да не бързат да порастват. 

Меню