Ученици създадоха интерактивна карта на всички училища, носещи името на светите братя Кирил и Методий

Други

Ученици създадоха интерактивна карта на всички училища, носещи името…

10% от училищата в България носят името на братята Кирил и Методий

Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“ – гр. Пловдив отбелязва своя петдесетгодишен юбилей през учебната 2021/2022 година. По инициатива на ръководството и педагогическите специалисти, съвместно с ученици от VII и X клас, се изработи интерактивна карта, включваща всички действащи училища на територията на Република България, носещи името на светите братя Кирил и Методий. 

В България функционират 2368 училища, 10 % от които носят името на светите братя Кирил и Методий. 11% от училищата са държавни, 83% – общински, 5% – частни и 1% – духовни.

Най-голям е процентът на основните училища – 49%, следван от средните – 21%, професионалните гимназии – 15%, профилираните гимназии – 5%, началните училища – 5%, обединените училища – 2%, спортните училища – 1%, училищата по изкуствата – 1% и 1% – други. 

Възпитаниците на Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“ – Пловдив се включиха активно при реализирането на проектно базираните дейности под ръководството на Весела Димитрова, старши учител по география и икономика, и на Иван Петков, учител по информатика и информационни технологии. Учениците с голямо желание и ентусиазъм проучиха историческите хроники и подбраха подходящи изображения за всяко от 257-те училища в  България, носещи името на светите братя. 

Интерактивната карта може да разгледате по-долу.

Това е една малка част от всички планирани събития, в които учениците  и учителите участват заедно, по повод на юбилея на своето училище.

Меню