Ден на ученическото самоуправление

Ден на ученическото самоуправление

За поредна година на 9 май в СУ “Св. св. Кирил и Методий” се проведе Ден на ученическото самоуправление. В него се включиха  ученици от II до XII клас. Идеята е свързана със запознаване на задълженията на директор, заместник-директори, учители и помощен персонал, със спецификата и отговорностите на съответната длъжност.

 Изключително емоционално и интересно беше участието и на най-малките ученици,  които се включиха с голям ентусиазъм. 

“Приятно е да си учител. Искам в бъдеще да съм учителка” сподели Сияна Карева, ученичка от II б клас. 

“В началото бях много притеснена, но след това успях да покажа всичко, което бях подготвила. Беше интересно да усетиш, че си учител.” разказва ученичката Даниела Дипчикова от IV б клас.

Учениците се запознаха с особеностите и отговорностите на съответната длъжност и осъзнаха, че за да си учител е призвание!

Меню