Музейна сбирка „Линия на времето“

Други

Музейна сбирка „Линия на времето“

Във връзка с 50-годишния юбилей на училището на 9 май официално бе открит Музеят на СУ „Свети свети Кирил и Методий“ – Пловдив. 

Експозицията „Линия на времето“  проследява в хронология ключови моменти от училищния живот от създаването на училището през 1971 г. до днес. Грижливо подредените експонати, разпределени по десетилетия, са ярко доказателство как през тези 50 години се е променил обликът на училището, учебната документация, нагледните средства за преподаване и образователните технологии.

Подготовката и представянето на музея е с активното участие на Ученическия съвет и на педагогически специалисти в училището.

Музейната експозиция е израз на благодарността на съвременниците към успехите и труда на минали поколения учители и творци в образованието през изминалите десетилетия.

Убедени сме, че познавайки миналото, ще успеем да градим и да сътворяваме нови, модерни и прекрасни идеи за в бъдеще!

Меню