Нашите учители са нашата сила!

Други

Нашите учители са нашата сила!

Средно училище „Кирил и Методий“ е еко училище на щастието, иновативно и Google референтно училище, първото общинско училище в България с Монтесори педагогика в начален етап, с активно проектно базирано и облачно обучение в прогимназиален и в гимназиален етап, с обучение по модела “1:1”, както и с професионално обучение след основно образование по професия “Дизайнер”, специалност “Рекламна графика”, и професия “Танцьор”, специалност “Български танци” – всички отличителни черти обрисуват училището, което тази година навършва половин век.

Днес представяме Албена Фиданска – старши учител в начален етап на основното образование (I-IV клас). Завършила е Начална педагогика в ПУ “Паисий Хилендарски”. Притежава професионална квалификация за работа с деца от 3 до 6 и от 6 до 12 години по Монтесори педагогика към “Нов български университет” – София. Госпожа Фиданска е основно действащо лице в реализирането на метода Монтесори от учителите в начален етап. 

Работи в СУ “Св. св. Кирил и Методий” от 30 години с ученици в начален етап. Притежава най- високата – Първа професионално-квалификационна степен. 

Част е от областния екип за проверка и оценка на НВО – IV клас по български език и литература и по математика. Тя е амбициозен и отдаден на работата си преподавател.

Меню