Нашите учители са нашата сила!

Други

Нашите учители са нашата сила!

Средно училище „Кирил и Методий“ е еко училище на щастието, иновативно и Google референтно училище, първото общинско училище в България с Монтесори педагогика в начален етап, с активно проектно базирано и облачно обучение в прогимназиален и в гимназиален етап, с обучение по модела “1:1”, както и с професионално обучение след основно образование по професия “Дизайнер”, специалност “Рекламна графика”, и професия “Танцьор”, специалност “Български танци” – всички отличителни черти обрисуват училището, което тази година навършва половин век.

Днес представяме Станислава Иванова – учител в начален етап на основното образование (I-IV клас). Завършила е Предучилищна и училищна педагогика в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, както и Професионална квалификация за работа с деца от 3-6 г., и 6-12 години по  Монтесори педагогика. 

Работи в СУ “Св. св. Кирил и Методий” – Пловдив от 2 години с ученици в начален етап. Тя е амбициозен и отдаден на работата си преподавател. Нейното призвание е да бъде учител, тъй като тази професия дава усещането на удовлетворение.

Запознайте се със Станислава Иванова тук.

Меню