Класиране за прием в V клас

Други

Класиране за прием в V клас

Класирани ученици в V клас на СУ „Свети свети Кирил и Методий“, град Пловдив, към 17.06.2022 г.
КласВходящ номер/Дата
1VВК-2227/02.06.2022 г.
2VВК-2262/07.06.2022 г.
3VВК-2283/09.06.2022 г.
4VВК-2295/10.06.2022 г.
5VВК-2299/10.06.2022 г.
6VВК-2327/15.06.2022 г.
7VВК-2353/17.06.2022 г.

Ученици от други училища се записват със следните документи:
а) Заявление по образец – саморъчно подписано от родител
б) Акт за раждане (за сверяване на данни)

в) Удостоверение за завършен начален етап

Срок за записване: от 17.06.2022 г. до 24.06.2022 г.

Меню