Национална кампания “Пази детето в интернет”

Други

Национална кампания “Пази детето в интернет”

На 20.06.2022 г. в СУ “Св. св. Кирил и Методий” – Пловдив екип от специалисти на Национална кампания  “Пази детето в интернет” проведе среща с учениците от IX a и  IX б клас. Лектор на образователната среща бе г-н Явор Колев – ръководител на дирекция “Информационни технологии и киберсигурност” в застрахователна компания “Лев Инс”. На срещата учениците взеха активно участие и дискутираха ситуации в онлайн пространството, поставиха различни въпроси, споделяха свои преживявания.

Националната Кампания “Пази детето в интернет” е свързана с превенция на онлайн тормоза и посегателствата на деца в интернет.

 “В резултат на обучението в електронна среда през последните две години посегателствата над деца са се увеличили с около 30%“ коментира Явор Колев, международен експерт и организатор на структурите за борба с киберпрестъпността в България.

Меню