НВО – VII и Х клас

Други

НВО – VII и Х клас

Уважаеми родители и ученици, 

Напомняме, че на 14.06.2022 г., вторник, и на 16.06.2022 г., четвъртък, според заповед на министъра на образованието и науката ще се проведат изпити за Национално външно оценяване в края на VII и на Х клас. Дните са неучебни и неприсъствени за учениците oт IV, V, VI, VIII, IX и XI клас.  

На 15.06.2022 г. по решение на Педагогическия съвет в СУ „Свети свети Кирил и Методий“ – Пловдив ще се проведе Спортен празник. Началото е в 09:00 ч. Учениците от IV до XI клас са разпределени по определени игри, като информация за това може да получат от класните си ръководители. Денят е неучебен, но присъствен. 

Меню