НЕ! на дрогата

Други

НЕ! на дрогата

Във връзка с отбелязване на 26 юни – Международен ден за борба със злоупотреба и нелегален трафик на наркотични вещества от 22.06.2022 г. в СУ “Св. св. Кирил и Методий”  се проведоха инициативи, свързани с информиране за опасностите и последиците от употребата им.  Във фоайето на първия етаж в седмицата (20.06. – 24.06.2022 г.) бяха поставени тематични табла, изработени от ученици от  VIIIa, Xa и XIa  клас, както и плакати, предоставени от Общински съвет по наркотични вещества – Пловдив. 

На 22.06.2022 г. (вторник) ученици от  Xa  клас предоставиха образователно-информационни материали за учениците и техните родители.

Меню