„Отново заедно“

„Отново заедно“

Уважаеми родители и ученици,

По решение на Педагогическия съвет ученици от СУ „Свети свети Кирил и Методий“ ще могат да участват в Националната програма „Отново заедно“ за учебната 2021/2022 година.

Гласувани са критерии, на които учениците следва да отговарят, за да бъдат включени в групата. Желаещите ученици могат да подадат заявление по образец в деловодството на училището.

Тук може да намерите образец на заявлението.

Меню