Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти

Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти

Тема на обучението: “Споделяне на опит, идеи и добри практики с училище партньор”

Място на провеждане: СУ „Любен Каравелов“ – гр. Несебър

Период на провеждане: 04-05.07.2022г. 

Начален час и краен час на провеждане – от 09:30 ч. на 04.07.2022 г. до 12:45 ч. на 05.07.2022 г.

Наименование на обучителната организация: СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Пловдив

Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие: 33

Меню