Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти

Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти

Тема на обучението: “Професионалният стрес в образованието. Тренинг за мотивация на персонала”

Място на провеждане: гр. Несебър

Период на провеждане: 03.07.2022 г.

Начален час и краен час на провеждане – 14:30ч. – 16:00 ч.

Наименование на обучителната организация: СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Пловдив

Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие: 33

Меню