Помощи за първокласници и осмокласници

Помощи за първокласници и осмокласници

Уважаеми родители,

Семействата, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас на държавно или общинско училище, имат право на еднократна помощ от 300 лв. от Дирекция „Социално подпомагане“ за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2022/ 2023 г. с прилагане на служебната бележка, получена при записването на ученика.

Срокът за подаване на бележките е 15.10.2022 г.

Меню