Родителска среща преди началото на новата учебна година

Други

Родителска среща преди началото на новата учебна година

През новата учебна година на учениците от I, V и VIII клас предстои за пръв път да прекрачат прага на СУ “Свети свети Кирил и Методий” – Пловдив, където ще трупат знания, ще създават приятелства и ще изграждат себе си като уверени и мотивирани млади хора. 

От името на колектива на училището Ви уверяваме, че ще положим максимални усилия, Вашите, а от тази учебна година и наши деца, да усетят уникалния дух на училищния живот в СУ “Свети свети Кирил и Методий” – Пловдив.

Уважаеми родители, каним Ви да се запознаете с организацията на дейностите в училище на първата родителска среща за учебната 2022/2023 година.

Срещата с родители на новоприети ученици в I, V и VIII клас ще се състои на 07.09.2022 г., сряда, от 18:00 ч., както следва:

Родителските срещи за II, III, IV, VI, VII, IX, X, XI и XII клас ще се проведат на 12.09.2022 г., понеделник, от 18:00 ч. в учебния кабинет на съответния клас.

Всички родителски срещи ще са присъствени – при спазване на максимална дистанция, и ще бъдат раздадени безплатните учебници за начален и прогимназиален етап.

Уважаеми родители, ако вече имате въпроси и желаете да ги зададете предварително, можете да се обърнете към нас на sukirilimetodii@ecoschoolplovdiv.bg или на 032/644 119.

Меню