Европейски ден на спорта в училище

Други

Европейски ден на спорта в училище

Днес, 30.09.2022 г., в СУ “Св. св. Кирил и Методий” се отбелязва Европейският ден на спорта в училище / ЕДСУ/, като двигателните дейности бяха под надслов  “Спорт #БезОтпадъци”.

Учениците от начален етап доказаха, че учат в едно истинско еко училище – минавайки през различни лекоатлетически елементи, трябваше да събират разделно различни типове отпадъци. Всички класове обединиха усилията си и проявиха спортен хъс, за да покажат колко много знаят за опазването на природата, а същевременно демонстрираха високите си спортни умения. 

Спорт #БезОтпадъци

Меню