Отмяна на конкурс за отдаване под наем на недвижим имот, предназначен за ученическо столово хранене

Отмяна на конкурс за отдаване под наем на недвижим…

Меню