Европейска седмица на програмирането 2022

Други

Европейска седмица на програмирането 2022

Млад програмист

Събитието предостави възможност на учениците да демонстрират своите знания и умения в областта на роботиката и блоковото програмиране чрез решаването на два проблема със средствата на дигиталните технологии.

Учениците трябваше да създадат симетрично изображение чрез предварително определени команди и с помощта на предварително създадена електронна таблица. Също така трябваше да напишат програмен код, с който да се изчертават различни геометрични фигури спрямо произволно въведен брой страни.

Можете да споделите нашето събитие чрез код за Codeweek for all с други хора: cw22-Aj0f2

Меню